Základní informace


 

Uzávěrka přihlášek prodloužena do 13. 4. 2016!

 

13. ročník

 

Již potřinácté M.I.P. Group, a.s. vyhlašuje soutěž o nejlepší signmakingovou realizaci pro český a slovenský trh. Soutěž Duhový paprsek se stala neodmyslitelnou součástí oboru signmakingu a vytváří hodnotný přínos signmakingovému trhu. Zprostředkovaně nabízí veřejnosti povědomí o možnostech výroby reklamy a propagaci přihlášených firem či osob. Nové technologie a postupy této doby umožňují vytvářet nezvyklé a originální formy reklamy. Právě o tom je tato soutěž.

 

Hodnotí se nejen atraktivnost, působení na spotřebitele, ale hlavně způsob provedení, použití a práce s materiály. Uplynulý ročník potvrdil, že kreativita a kvalitní provedení realizací si právem zaslouží naši pozornost a také je třeba tyto práce ocenit. Na vyhodnocení realizací se podílí nejznámější experti z oblasti reklamy a marketingové komunikace.

 

Samozřejmě k propagaci patří především mediální kampaň. Soutěž Duhový paprsek i samotné přihlášené práce jsou mediálně podporovány nejvlivnějšími odbornými médii. Vizuální propagaci zajišťuje veletrh REKLAMA POLYGRAF, kde jsou virtuálně soutěžní práce prezentovány prostřednictvím nejmodernějších technologií. Využijte možnost zviditelnění se dalším komunikačním prostředkem, jenž je zaměřen na signmakingový trh!

 

Prestižní projekt se stal součástí života česko-slovenské odborné veřejnosti v oblasti výroby reklamy. Zajímavý koncept, odborná garance Sdružení dodavatelů pro signmaking, mediální podpora odborného časopisu Marketing & Media a osobností z řad významných firem z oblasti výrobců reklam, zadavatelů a spolupráce s experty z oblasti reklamy a marketingové komunikace dokazují smysl pořádat soutěž v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru, jenž je hlavní silou vizuální komunikace.

 

Přihlášené práce budou vystaveny na veletrhu REKLAMA POLYGRAF 10. – 12. 5. 2016 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

 

Předmět soutěže

Vyhodnocení nejlepších a nejzajímavějších prací v oboru signmakingu vyrobených nebo použitých v roce 2015.

 

Cíl soutěže

Záměrem soutěže je zmapovat úroveň realizovaných prací z oblasti signmakingu, výroby reklamy, indoorové a outdoorové reklamy, které byly vyrobeny na území České a Slovenské republiky a realizovány v roce 2015. Soutěž si dává za cíl přispět ke zviditelnění zpracovatelských firem zabývajících se tímto oborem.

 

Účastníci soutěže

Do soutěže se může přihlásit realizátor, zadavatel nebo autor s pracemi, které byly použity nebo vyrobeny v roce 2015 a sloužily k reklamním nebo nekomerčním účelům. Soutěž je otevřena jak českým, tak i zahraničním subjektům. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami, které ve stanoveném termínu odevzdají řádně vyplněnou přihlášku a fotografickou dokumentaci soutěžní práce. Fotografická dokumentace musí být v náležité kvalitě (viz podmínky účasti).

 

Termíny

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2016

Slavnostní vyhlášení výsledků: 11. 5. 2016


Více