Jak se přihlásit


Uzávěrka přihlášek prodloužena do 13. 4. 2016!

 

1. Přihláška do soutěže

On-line přihláška na stránkách soutěže zde: www.duhovypaprsek.cz               

 

2. Zaplacení registračního poplatku

Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 15. 4. 2016 na účet č. 5085320005/4000, Expobank CZ a.s., bankovní poplatky spojené s převodem hradí plátce.

Podklady k platbě budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Poplatek je možné uhradit rovněž osobně sekretáři soutěže na adrese společnosti ABF, a.s.

 

3. Fotodokumentace

3.1   Soutěžící zašlou na adresu společnosti ABF, a.s. do 31. 3. 2016 - uzávěrky soutěže kvalitní barevné fotografie objektů nebo prací vyrobených nebo použitých v roce 2015. Na fotografiích musí být soutěžní práce zachycena jednak v detailním pohledu a zároveň tak, aby bylo patrné její začlenění do okolního prostředí.  

3.2   Pro kategorii Světelná reklama je třeba zaslat fotografie ve dvou variantách - za denního světla a za tmy.

3.3   Fotografie musí být v elektronické podobě tak, aby při délce kratší strany 13 cm dosahovaly rozlišení nejméně 300 dpi.

3.4   Elektronické soubory se zasílají na médiu CD nebo DVD, nebo e-mailem či přes elektronickou úschovnu ve formátu pdf, jpg nebo tif.

 


Více