Opětovné varování ABF, a.s. před aktivitami podvodných firem


Společnost ABF, a.s. se distancuje od praktik firem International Fairs Directory, Expo Guide, MULPOR Company S.A., FAIR Guide, Construct Data, které nabízejí uveřejnění firemních údajů v internetovém katalogu veletrhů a vystavovatelů. Ačkoliv nabídka na uveřejnění údajů v katalogu se prezentuje jako bezplatná, po vyplnění a odeslání údajů přijde klientovi faktura na úhradu bezmála 1200 EUR za rok.  

 
Dále společnost  ABF, a.s. prohlašuje, že nikdy neudělila výše uvedeným společnostem souhlas k užívání či propagaci chráněných názvů či log veletrhů pořádaných ABF, a. s. a k oslovování jednotlivých vystavovatelů jménem pořadatele veletrhu.

 

Pověřujeme výhradně společnost CS katalogy s.r.o. ke sběru podkladů a tvorbě katalogu vystavovatelů a průvodce návštěvníka pro veletržní akce pořádané společností ABF, a.s.
Výše zmíněné společnosti udělujeme souhlas k užívání a propagaci chráněných názvů a log veletrhů a k oslovování jednotlivých vystavovatelů jménem pořadatele veletrhu.
 Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019
Soutěž DUHOVÝ PAPRSEK ZAČÍNÁ
Zbývá 5 dní do vyhlášení soutěže DUHOVÝ PAPRSEK
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 30. května
UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA DO 6. DUBNA
Přípravy dalšího ročníku soutěže DUHOVÝ PAPRSEK
Výsledky soutěže Duhový paprsek vyhlášeny


Slavnostní předání ocenění za nejlepší signmakingovou realizaci roku 2016 se uskutečnilo 25. dubna 2017 v rámci doprovodného programu veletrhu REKLAMA POLYGRAF. Do 14. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 37 realizací. Za účasti ředitele Odboru památkové péče hl. m. Prahy Jiřího Skalického, který udělil Cenu hl. m. Prahy, byly v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA předány tyto ceny.

 Uzávěrka přihlášek již 10. března
Novinka 2017 – Cena hl. m. Prahy


V letošním roce bude nově udělena Cena hl. m. Prahy za komplexní a originální řešení značení provozovny v Praze. Všechny oceněné práce budou prezentovány v newsletteru Sign Invention a při výstavě REKLAMA POLYGRAF 24.-26. 4. 2017. VíceCeny


 • Grand Prix
 • Ceny v soutěžních kategoriích

         Vítěz kategorie Světelná reklama

         Vítěz kategorie Outdoor reklama

         Vítěz kategorie Indoor reklama     

         Vítěz kategorie Mobilní reklama

         Vítěz kategorie POP/POS reklama

         Vítěz kategorie Městský mobiliář

 • Cena hlavního města Prahy za komplexní a originální řešení značení provozovny v Praze

Pro provozovny umístěné v památkově chráněném území hl. m. Prahy platí hodnotící kritéria vycházející z Příručky památkové péče, vydané Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy - FIREMNÍ OZNAČENÍ,  REKLAMNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

 • Zvláštní cena časopisu PRO města a obce
 • Cena Sdružení dodavatelů pro signmaking
 • Cena České marketingové společnosti
 • Cena Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace
 • Cena veletrhu REKLAMA POLYGRAF

 

Porota má právo nevybrat jako vítěznou žádnou z přihlášených prací. Též má právo na některé místo vybrat více než jednu práci. Vítězné práce mohou být také odměněny partnerem jednotlivých kategorií.14. ročník Duhového paprsku odstartován


On-line registrace do soutěže o nejlepší signmakingovou realizaci za rok 2016 spuštěna. Letošní novinkou je Cena hlavního města Prahy za komplexní a originální řešení značení provozovny v Praze. Přihlaste svou práci a představte ji široké veřejnosti! VíceNominace


NOMINACE

V jednotlivých kategoriích byly na cenu nominovány tyto práce:

 

Kategorie Světelná reklama

 

NEONY sign a.s. | Waltrovka

 

3 P, spol. s r.o. | AUPARK BRATISLAVA

HANTON - svetelné reklamy, s.r.o. | METRONOM

WELLEN a.s. | NIKE FLYKNITT

REX spol. s r.o. | Safe 24

 

Kategorie Outdoor reklama


PRECIOSA ORNELA, a.s. | Dancing Cubes

NEONY sign a.s. | SCHMIDT

WELLEN a.s. | Lékárna u PöttingeaKategorie Indoor reklama

Atlas Advertising Group s.r.o. | Akvárium Samsung S7

FOGI design s.r.o. | Mattoni - nápojový automat

ROSS s.r.o. | Snack bar Cup

RETAIL OF THE FUTURE, s.r.o. | Interaktivní ledniceKategorie Mobilní reklama

MOBILBOARD s.r.o. | Efektivní marketingová účinnost kampaně ZOOT

SPYRON s.r.o. | Nostalgie

SPYRON s.r.o. | Albixon fleetKategorie POP/POS reklama

GRAPO s.r.o. | DJ pult v kubickém designu v undergroundovém prostředí jako reklamní plocha

ROSS s.r.o. | Set display Fino de Aroma

MORIS design s.r.o. | Komplexní řešení prezentace produktů Primalex a Balakryl na prodejnách uzpůsobené pro různé prodejní situace v rámci ČR, SR a MaďarskaKategorie Cena Sdružení dodavatelů pro signmaking

GRAPO s.r.o. | Realizace původní výmalby místnosti na zámku v Miloticích jednou z nejnovějších technologií Wallwrap (PVC samolepkou) dle dobového návrhu nalezeného v muzeu v Římě (za originální využití signmakingových materiálů a technologií v architektuře)

NEONY sign a.s. | Waltrovka (za profesionální zpracování a technickou náročnost realizace)

MORIS design s.r.o. | Komplexní řešení prezentace produktů Primalex a Balakryl na prodejnách uzpůsobené pro různé prodejní situace v rámci ČR, SR a Maďarska (za unikátní designové a technické řešení doplněné o chování barev v reálných světelných podmínkách)Výsledky


Grand Prix

MORIS design s.r.o.

Komplexní řešení prezentace produktů Primalex a Balakryl na prodejnách uzpůsobené pro různé prodejní situace v rámci ČR, SR a Maďarska

Hodnocení poroty: za mimořádně zdařilé komplexní řešení prezentace produktu

 

Vítěz kategorie Světelná reklama

NEONY sign a.s.

Waltrovka

Hodnocení poroty: za sladění technického a vizuálního řešení v harmonicky působivý celek

 

Vítěz kategorie Outdoor reklama

PRECIOSA ORNELA, a.s.

Dancing Cubes

Hodnocení poroty: za atraktivní využití veřejné plochy pro působivou interaktivní komunikaci

 

Vítěz kategorie Indoor reklama     

Atlas Advertising Group s.r.o.

Akvárium Samsung S7

Hodnocení poroty: za kreativní řešení prvku zapadajícího do celkové komunikační kampaně společnosti Samsung a zapojení veřejnosti hravou formou

 

Vítěz kategorie Mobilní reklama

MOBILBOARD s.r.o.

Efektivní marketingová účinnost kampaně ZOOT

Hodnocení poroty: za komplexní využití moderních technologií v mobilní reklamě

 

Vítěz kategorie POP/POS reklama 

(v této kategorii obdržely cenu 2 realizace)

GRAPO s.r.o.

DJ pult v kubickém designu v undergroundovém prostředí jako reklamní plocha

Hodnocení poroty: za unikátní spojení tradičních materiálů pro účinnou prezentaci značky v netradičním prostředí

 

MORIS design s.r.o.

Komplexní řešení prezentace produktů Primalex a Balakryl na prodejnách uzpůsobené pro různé prodejní situace v rámci ČR, SR a Maďarska

Hodnocení poroty: za mimořádně zdařilé komplexní řešení prezentace produktu

 

Zvláštní cena časopisu PRO města a obce

BigBoard Praha, a.s.

Pro lepší město

Hodnocení poroty: za kvalitní modulární systém, který vhodně kombinuje tradiční materiály s novými technologiemi a přináší progresivní řešení veřejného prostoru

 

Cena Sdružení dodavatelů pro signmaking

GRAPO s.r.o.

Realizace původní výmalby místnosti na zámku v Miloticích jednou z nejnovějších technologií Wallwrap (PVC samolepkou) dle dobového návrhu nalezeného v muzeu v Římě

Hodnocení poroty: za originální využití signmakingových materiálů a technologií v architektuře

 

Cena České marketingové společnosti

WELLEN a.s.

Prodejna Jedna bedna

Hodnocení poroty: za zdařilé a nápadité využití retailu pro prezentaci produktu sociálního podnikání

 

Cena Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace

HANTON - svetelné reklamy, s.r.o.

METRONOM

Hodnocení poroty: za komplexní řešení projektu

 

Cena veletrhu REKLAMA POLYGRAF

3 P, spol. s r.o.

AUPARK BRATISLAVA

Hodnocení poroty: za komplexní řešení a technicky náročné provedení projektu

 

Zvláštní ocenění poroty 

GRAPO s.r.o.

Realizace původní výmalby místnosti na zámku v Miloticích jednou z nejnovějších technologií Wallwrap (PVC samolepkou) dle dobového návrhu nalezeného v muzeu v Římě

Hodnocení poroty: za zdařilé využití signmakingových a digitálních technologií pro zachování kulturního dědictví


 

 13. ročník Duhového paprsku má vítěze


Slavnostní předání ocenění za nejlepší signmakingovou realizaci roku 2015 pro český a slovenský trh se uskutečnilo 11. května 2016 v rámci doprovodného programu veletrhu REKLAMA POLYGRAF. V Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA byly předány tyto ceny.

 

 Pozvánka na vyhlášení výsledků soutěže Duhový paprsek
Uzávěrka přihlášek prodloužena do 13. 4. 2016!
Nová kategorie Městský mobiliář


V rámci soutěže Duhový paprsek bude letos poprvé vyhlášena kategorie Městský mobiliář. Partnerem této kategorie se stal časopis PRO města a obce, který na svých stránkách vítěznou práci detailně představí. Do této soutěžní kategorie lze přihlásit originální realizované řešení prvků pro veřejný prostor měst a obcí.Základní informace


 

Uzávěrka přihlášek prodloužena do 13. 4. 2016!

 

13. ročník

 

Již potřinácté M.I.P. Group, a.s. vyhlašuje soutěž o nejlepší signmakingovou realizaci pro český a slovenský trh. Soutěž Duhový paprsek se stala neodmyslitelnou součástí oboru signmakingu a vytváří hodnotný přínos signmakingovému trhu. Zprostředkovaně nabízí veřejnosti povědomí o možnostech výroby reklamy a propagaci přihlášených firem či osob. Nové technologie a postupy této doby umožňují vytvářet nezvyklé a originální formy reklamy. Právě o tom je tato soutěž.

 

Hodnotí se nejen atraktivnost, působení na spotřebitele, ale hlavně způsob provedení, použití a práce s materiály. Uplynulý ročník potvrdil, že kreativita a kvalitní provedení realizací si právem zaslouží naši pozornost a také je třeba tyto práce ocenit. Na vyhodnocení realizací se podílí nejznámější experti z oblasti reklamy a marketingové komunikace.

 

Samozřejmě k propagaci patří především mediální kampaň. Soutěž Duhový paprsek i samotné přihlášené práce jsou mediálně podporovány nejvlivnějšími odbornými médii. Vizuální propagaci zajišťuje veletrh REKLAMA POLYGRAF, kde jsou virtuálně soutěžní práce prezentovány prostřednictvím nejmodernějších technologií. Využijte možnost zviditelnění se dalším komunikačním prostředkem, jenž je zaměřen na signmakingový trh!

 

Prestižní projekt se stal součástí života česko-slovenské odborné veřejnosti v oblasti výroby reklamy. Zajímavý koncept, odborná garance Sdružení dodavatelů pro signmaking, mediální podpora odborného časopisu Marketing & Media a osobností z řad významných firem z oblasti výrobců reklam, zadavatelů a spolupráce s experty z oblasti reklamy a marketingové komunikace dokazují smysl pořádat soutěž v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru, jenž je hlavní silou vizuální komunikace.

 

Přihlášené práce budou vystaveny na veletrhu REKLAMA POLYGRAF 10. – 12. 5. 2016 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

 

Předmět soutěže

Vyhodnocení nejlepších a nejzajímavějších prací v oboru signmakingu vyrobených nebo použitých v roce 2015.

 

Cíl soutěže

Záměrem soutěže je zmapovat úroveň realizovaných prací z oblasti signmakingu, výroby reklamy, indoorové a outdoorové reklamy, které byly vyrobeny na území České a Slovenské republiky a realizovány v roce 2015. Soutěž si dává za cíl přispět ke zviditelnění zpracovatelských firem zabývajících se tímto oborem.

 

Účastníci soutěže

Do soutěže se může přihlásit realizátor, zadavatel nebo autor s pracemi, které byly použity nebo vyrobeny v roce 2015 a sloužily k reklamním nebo nekomerčním účelům. Soutěž je otevřena jak českým, tak i zahraničním subjektům. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami, které ve stanoveném termínu odevzdají řádně vyplněnou přihlášku a fotografickou dokumentaci soutěžní práce. Fotografická dokumentace musí být v náležité kvalitě (viz podmínky účasti).

 

Termíny

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2016

Slavnostní vyhlášení výsledků: 11. 5. 2016Soutěžní podmínky - Duhový paprsek 2016


Uzávěrka přihlášek prodloužena do 13. 4. 2016!

 

1. Předmět soutěže

Vyhodnocení nejlepších a nejzajímavějších prací v oboru signmakingu vyrobených nebo použitých v roce 2015.

 

2. Cíl soutěže

Záměrem soutěže je zmapovat úroveň realizovaných prací z oblasti signmakingu, výroby reklamy, indoorové a outdoorové reklamy, které byly vyrobeny na území České a Slovenské republiky a realizovány v roce 2015. Soutěž si dává za cíl přispět ke zviditelnění zpracovatelských firem zabývajících se tímto oborem.

 

3. Účastníci soutěže

Do soutěže se může přihlásit realizátor, zadavatel nebo autor s pracemi, které byly použity nebo vyrobeny v roce 2015 a sloužily k reklamním nebo nekomerčním účelům. Soutěž je otevřena jak českým, tak i zahraničním subjektům. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami, které ve stanoveném termínu odevzdají řádně vyplněnou přihlášku a fotografickou dokumentaci soutěžní práce. Fotografická dokumentace musí být v náležité kvalitě (viz podmínky účasti).

 

4. Soutěžní kategorie

A - Světelná reklama
Realizované reklamní řešení pro světelnou reklamu – ve vnitřním i venkovním prostředí. Neony a LED.

(u této kategorie je nutné poslat fotografie ve dvou variantách – za denního světla a za tmy)

B - Outdoor reklama
Realizované reklamní řešení pro outdoorové prostředí (tiskové výstupy – billboardy, plachty, bannery – malba, nesvětelná loga a výstrče, 3D reklama, vlajky, nafukovadla, okenní grafika, městský mobiliář…).

C - Indoor reklama
Realizované reklamní řešení pro interiérové prostředí (výstavní, prezentační a orientační systémy, podlahová grafika).

D - Mobilní reklama
Realizované reklamní řešení na vozidlech (polepy aut, vozidel MHD, airbrush, plachty na kamionech, pojízdné billboardy, atypické reklamní prvky na vozidlech…).

E - POP/POS reklama
Realizované reklamní řešení v instore komunikaci pro podporu prodeje v místech prodeje.

F - Městský mobiliář
Realizované originální řešení prvků pro veřejný prostor měst a obcí.

 

5. Přihlášková dokumentace

5.1 Soutěžící zašlou na adresu společnosti ABF, a.s. do uzávěrky soutěže, která je stanovena na 31. 3. 2016, kvalitní barevné fotografie objektů nebo prací vyrobených nebo použitých v roce 2015. Na fotografiích musí být soutěžní práce zachycena jednak v detailním pohledu a zároveň tak, aby bylo patrné její začlenění do okolního prostředí.

5.2 Pro kategorii Světelná reklama je třeba zaslat fotografie ve dvou variantách - za denního světla a za tmy. Fotografie musí být v elektronické podobě tak, aby rozlišení dosahovalo nejméně 300 dpi. Elektronické soubory se zasílají na médiu CD nebo DVD, nebo přes elektronickou úschovnu ve formátu pdf, jpg nebo tif. Každá soutěžní práce musí být přihlášena samostatnou přihláškou, počet prací od jednoho přihlašovatele není omezen.

5.3 Za správnost zařazení prací do jednotlivých kategorií a za pravdivost údajů uvedených na přihlášce odpovídá přihlašovatel.

5.4 Přihlášky do soutěže jsou zpoplatněny částkou 2 100 Kč za každou přihlášenou soutěžní práci. Cena je uvedena bez DPH v zákonné výši. Počet přihlášených prací není omezen.

Registrační poplatek v sobě zahrnuje bezplatný vstup dvou zástupců na vyhlášení výsledků soutěže a dvě volné vstupenky na veletrh REKLAMA POLYGRAF 2016, kde budou prezentovány přihlášené práce. Podklady k platbě budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Soutěžní poplatek musí být uhrazen nejpozději do 15. 4. 2016, jinak nebude práce zařazena do soutěže.

 

6. Pravidla soutěže

6.1 Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášené práce, které splní podmínky účasti, budou obsahovat všechny požadované údaje a bude zaplacen účastnický poplatek ve stanoveném termínu. Po uzávěrce soutěže ohodnotí porota složená z odborníků (zastoupení z oblastí technologií, materiálů, grafiky, kreativity, designu, zadavatelů a odborného tisku) všechny soutěžní práce a určí konečné pořadí. Oceněna bude jedna vítězná práce v každé kategorii.

6.2 Porota má právo nevybrat jako vítěznou žádnou z přihlášených prací. Též má právo na některé místo vybrat více než jednu práci. Porota má právo udělit hlavní cenu soutěže Duhový paprsek. Vítězné práce mohou být také odměněny partnerem jednotlivých kategorií. Vítězné práce v kategorii A – E obdrží emblém soutěže. Ocenění převezmou emblém soutěže a cenu poskytnutou generálním partnerem soutěže. Generální partner má právo také ocenit nejlepšího zadavatele a produkčního na straně realizátora.

6.3 Odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky a fotodokumentace vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami účasti a berou na vědomí, že rozhodnutí odborné poroty je konečné a nelze se proti němu odvolat. Zasláním soutěžních prací přihlašovatelé souhlasí s jejich vystavením a publikováním bez nároku na finanční odměnu.

6.4 Soutěžní práce budou prezentovány na veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2016.

6.5 Oficiální výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci doprovodného programu veletrhu REKLAMA POLYGRAF, dále prostřednictvím týdeníku Marketing & Media, webových stránek mediálního partnera soutěže www.mam.cz a partnera www.reklama-fair.cz.

 

7. Principy hodnocení

Hodnocení proběhne dvoukolově.

Členové poroty v prvním vyřazovacím kole vyberou soutěžní práce, které postoupí do druhého kola hodnocení. Na tzv. short list bude vybráno 5 prací z každé kategorie; z těchto pak porotci vyberou vítěze.

 

8. Kritéria hodnocení

 • vizuální řešení (originalita, estetika, design)
 • technické řešení (kvalita provedení, vhodnost použitých materiálů a metod, inovativní řešení)
 • marketingová účinnost (schopnost zaujmout cílovou skupinu, efektivnost)
 • výjimečnost realizace (např. rychlost výroby, rozměry, sériová výroba…, přidaná hodnota k obecnému pojetí)

Pozn.: U soutěžní práce obsahující známé logo porota rovněž hodnotí, jak se s tímto logem pracuje, jak se využívá. Horší kvalita fotografií může negativně ovlivnit výsledek. Součtem bodového hodnocení bude vypočteno pořadí prací v jednotlivých kategoriích.

 

9. Termíny

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2016

Slavnostní vyhlášení výsledků: 11. 5. 2016

 

10. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které ABF, a.s. od účastníka soutěže získá, budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v počítačovém informačním systému organizátora a bude s nimi nakládáno jako s chráněnými informacemi v souladu s platnými právními předpisy.

 

Odesláním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s jejími podmínkami a dává společnosti ABF, a.s. souhlas s tím, aby podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. využila výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření svých obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Odeslání přihlášky je v souladu s § 266 odst. 1 Obchodního zákoníku považováno za řádné uzavření smlouvy mezi ABF, a.s. a přihlašovatelem.Jak se přihlásit


Uzávěrka přihlášek prodloužena do 13. 4. 2016!

 

1. Přihláška do soutěže

On-line přihláška na stránkách soutěže zde: www.duhovypaprsek.cz               

 

2. Zaplacení registračního poplatku

Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 15. 4. 2016 na účet č. 5085320005/4000, Expobank CZ a.s., bankovní poplatky spojené s převodem hradí plátce.

Podklady k platbě budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Poplatek je možné uhradit rovněž osobně sekretáři soutěže na adrese společnosti ABF, a.s.

 

3. Fotodokumentace

3.1   Soutěžící zašlou na adresu společnosti ABF, a.s. do 31. 3. 2016 - uzávěrky soutěže kvalitní barevné fotografie objektů nebo prací vyrobených nebo použitých v roce 2015. Na fotografiích musí být soutěžní práce zachycena jednak v detailním pohledu a zároveň tak, aby bylo patrné její začlenění do okolního prostředí.  

3.2   Pro kategorii Světelná reklama je třeba zaslat fotografie ve dvou variantách - za denního světla a za tmy.

3.3   Fotografie musí být v elektronické podobě tak, aby při délce kratší strany 13 cm dosahovaly rozlišení nejméně 300 dpi.

3.4   Elektronické soubory se zasílají na médiu CD nebo DVD, nebo e-mailem či přes elektronickou úschovnu ve formátu pdf, jpg nebo tif.

 Ke stažení