Ceny


  • Grand Prix
  • Ceny v soutěžních kategoriích

         Vítěz kategorie Světelná reklama

         Vítěz kategorie Outdoor reklama

         Vítěz kategorie Indoor reklama     

         Vítěz kategorie Mobilní reklama

         Vítěz kategorie POP/POS reklama

         Vítěz kategorie Městský mobiliář

  • Cena hlavního města Prahy za komplexní a originální řešení značení provozovny v Praze

Pro provozovny umístěné v památkově chráněném území hl. m. Prahy platí hodnotící kritéria vycházející z Příručky památkové péče, vydané Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy - FIREMNÍ OZNAČENÍ,  REKLAMNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

  • Zvláštní cena časopisu PRO města a obce
  • Cena Sdružení dodavatelů pro signmaking
  • Cena České marketingové společnosti
  • Cena Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace
  • Cena veletrhu REKLAMA POLYGRAF

 

Porota má právo nevybrat jako vítěznou žádnou z přihlášených prací. Též má právo na některé místo vybrat více než jednu práci. Vítězné práce mohou být také odměněny partnerem jednotlivých kategorií.