Základní informace


17. ročník

 

M.I.P. Group, a.s. vyhlašuje soutěž o nejlepší signmakingovou realizaci za rok 2019. Soutěž Duhový paprsek se stala neodmyslitelnou součástí oboru signmakingu a vytváří hodnotný přínos signmakingovému trhu. Zprostředkovaně nabízí veřejnosti povědomí o možnostech výroby reklamy a propagaci přihlášených firem či osob. Nové technologie a postupy této doby umožňují vytvářet nezvyklé a originální formy reklamy. Právě o tom je tato soutěž.

 

Hodnotí se nejen atraktivnost, působení na spotřebitele, ale hlavně způsob provedení, použití a práce s materiály. Uplynulý ročník potvrdil, že kreativita a kvalitní provedení realizací si právem zaslouží naši pozornost a také je třeba tyto práce ocenit. Na vyhodnocení realizací se podílí nejznámější experti z oblasti reklamy a marketingové komunikace.

 

Samozřejmě k propagaci patří především mediální kampaň. Soutěž Duhový paprsek i samotné přihlášené práce jsou mediálně podporovány nejvlivnějšími odbornými médii. Vizuální propagaci zajišťuje veletrh REKLAMA POLYGRAF OBALY, kde jsou virtuálně soutěžní práce prezentovány prostřednictvím nejmodernějších technologií. Využijte možnost zviditelnění se dalším komunikačním prostředkem, jenž je zaměřen na signmakingový trh!

 

Prestižní projekt se stal součástí života odborné veřejnosti v oblasti výroby reklamy. Zajímavý koncept, odborná garance Sdružení dodavatelů pro signmaking, mediální podpora a podpora osobností z řad významných firem z oblasti výrobců reklam, zadavatelů a spolupráce s experty z oblasti reklamy a marketingové komunikace dokazují smysl pořádat soutěž v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru, jenž je hlavní silou vizuální komunikace.

 

 

Předmět soutěže

Vyhodnocení nejlepších a nejzajímavějších prací v oboru signmakingu vyrobených nebo použitých v roce 2019.

 

Cíl soutěže

Záměrem soutěže je zmapovat úroveň realizovaných prací z oblasti signmakingu, výroby reklamy, indoorové a outdoorové reklamy a oblasti podpory prodeje, které byly vyrobeny a realizovány v roce 2019. Soutěž si dává za cíl přispět ke zviditelnění zpracovatelských firem zabývajících se tímto oborem.

 

Účastníci soutěže

Do soutěže se může přihlásit realizátor, zadavatel nebo autor s pracemi, které byly použity nebo vyrobeny v roce 2019 a sloužily k reklamním nebo nekomerčním účelům. Soutěž je otevřena jak českým, tak i zahraničním subjektům. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami, které ve stanoveném termínu odevzdají řádně vyplněnou přihlášku a fotografickou dokumentaci soutěžní práce.

 

Termíny

5. 3. 2020     Uzávěrka přihlášek

23. 3. 2020   Jednání odborné poroty 

29. 4. 2020   Slavnostní vyhlášení výsledků při veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY, PVA EXPO PRAHA