Porota / Programová rada


Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti

Pavel Brabec, prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace

Tomáš Javůrek, prezident Sdružení dodavatelů pro signmaking, ředitel Vink-Plasty

Jiří Skalický, ředitel odboru památkové péče, Magistrát hl. m. Prahy

Jiří Mikeš, lektor VŠE

František Kavecký, webový portál Sign Invention a Noviny pre grafický priemysel

Zdeněk Sobota, prezident POPAI CE

 


Seznamte se s členy odborné poroty

 


doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde později získala doktorát na Fakultě sociálních studií. V současné době zastává funkci prezidentky České marketingové společnosti (ČMS), předsedá Asociaci psychologů trhu (APT) a je členkou Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění (ESOMAR) a Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS). Pracuje jako nezávislý poradce pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu. V akademické sféře přednáší na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Vysoké škole ekonomické v Praze a na řadě tuzemských i zahraničních konferencí.

Je rovněž členkou certifikační komise České marketingové společnosti a jednou za zakladatelek soutěže MARKETÉR ROKU, jejíž součástí je i studentská soutěž Mladý delfín.

Publikuje v odborných časopisech a je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací a textů, např. Výzkum efektivnosti komerční komunikace, Psychologie trhu,  Psychologie reklamy, Psychologie spotřebitele, Image a firemní identita, Chování zákazníka, Emoce v marketingu a další. V letošním roce vydala společně s Karlem Voříškem publikaci Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu.

V jednom rozhovoru na sebe prozradila, že jejím oblíbením citátem je: Oscar Wilde: „Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je podlehnout mu“. A dodala, že celý život vlastně podléhá pokušení začínat znovu a pokoušet se překročit „vlastní stín“. S výsledkem střídavým.  Protože stejný autor také říká: „Veškeré umění je povrch i symbol zároveň. Ti, kdo jdou pod tento povrch, dělají to na vlastní nebezpečí“.

Jinak má ráda posezení s přáteli při dobrém bílém víně. 

 


 

Mgr. Pavel Brabec

Narozen: 19. června 1957, Praha. 1982 absolvent Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmové a televizní, katedra režie pod vedením prof. Václava Vorlíčka. 1983-1986 praxe a studijní pobyt Francie, Slovinsko, Chorvatsko: studia TF1 Paris, RTV Ljubljana, RTV Zagreb. 1984-1989 režisér hraných a zábavných pořadů pro Českou televizi, ART Centrum Praha, Rapid, Merkur. 1989 2x nominace ceny GRAMY za režii, Cena Filmového a televizního svazu FITES za režii. 1989 cena AWARD OF MASTERS za režii reklamního spotu, Stuttgart, Německo. Od 1990 podnikatel v oblasti reklamy a médií, partner reklamní agentury QUO, CEO Studio Spot reklamní agentury spol. s.r.o., jednatel CommOnline s.r.o., člen FITES, ČMS, lektorská činnost na pražské FAMU, VŠE, Český Institut Reklamní a Marketingové komunikace. 1992 zakládající člen Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK). 1992-2015 prezident AČRA MK, režisér zábavných a hudebních pořadů pro TV NOVA, TV PRIMA, režisér a producent TV spotů (Leo Burnett, LINTAS, AGES, Studio Holly…), hudební klipy (Karel Gott, Lucie Bílá, Jiří Korn, Iveta Bartošová, Michal Hrůza, režie a koprodukce eventů (Adieu CA ARMY, Frank Zappa, Tankový prapor…), vlastní produkce. Člen Arbitrážní komise Rady pro reklamu. Poradenská činnost.

 


 

Tomáš Javůrek (49 let)

V oboru signmakingu začal pracovat v roce 1995 ve společnosti Alphaset, v letech 1999-2011 pracoval jako Business Unit Director společnosti Multiexpo, která byla součástí nadnárodního koncernu Paperlinx. Od roku 2011 je jednatelem společnosti Vink - Plasty, dodavatele materiálů pro Signmaking, reklamu, průmysl, stavebnictví s dlouholetou tradicí, která je součástí nadnárodní skupiny Amari Plastics. V roce 2004 se Tomáš Javůrek stal členem presidia Sdružení dodavatelů a od roku 2013 je jeho Presidentem.

 

 


 

Mgr. Jiří Skalický

Narozen 25. 4. 1969 v Rychnově nad Kněžnou. Vystudoval obor Historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 1993-1997 zástupce vedoucího oddělení – správní archiv, Ministerstvo zemědělství. 1997-2003 vedoucí správy památkového objektu NKP klášter Plasy, Národní památkový ústav (SPÚ) klášter Plasy. 2003-2007 vedoucí oddělení kultury, Krajský úřad Středočeského kraje. 2007-2010 vedoucí odboru kultury a památkové péče (a cestovního ruchu), Krajský úřad Středočeského kraje. 2010-2012 ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Souběžně v letech 2011-2012 ředitelem Královéhradecké labské o.p.s. Od prosince 2012 ředitel odboru památkové péče, Magistrát hl. m. Prahy.   

 


 

Jiří Mikeš, Ing. prof.

Odborník v oblasti komunikací, poradce, konzultant. Narozen: 21. 3. 1942, Praha. 1954-1958 Jedenáctiletá střední škola Praha. 1958-1964 Vysoká škola ekonomická v Praze; Fakulta
obchodní, obor zahraniční obchod. 1964-1965 základní vojenská služba. 1965-1976 Rapid Československá reklamní agentura, propagační poradce. 1976-1989 Merkur reklamní podnik, vedoucí oddělení propagace cestovního ruchu, posléze obchodní náměstek. 1990 zakládá v Praze pobočku nadnárodní reklamní agentury McCann-Erickson. 1994 první president RPR ČR (Rada pro reklamu). 1996 jmenován členem řídícího výboru EACA (Evropská asociace komunikačních agentur). Od 2004 důchod, souběžně pedagogická činnost na VŠE. Spoluautor dvou knih o reklamě; odborná publikační a přednášková činnost u nás i v zahraničí; zakládající člen EDCOM. Jako první v ČR jmenován Admenem, obdržel zlatou medaili VŠE, čestný certifikát ČMS (Česká marketingová společnost). Spoluautor prvního etického kodexu reklamy v postkomunistických zemích. Motto: nikdy se nevzdávej; pokora v duši.

 


 

František Kavecký

Narozen 26. 4. 1969. Abslovent Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nastúpil v roku 1996 na pozíciu šéfredaktora časopisu Elektón + Zenit vo vydavateľstve Smena, kde pôsobil do roku 1998.

Od roku 2000 bol redaktorom časopisu Strategie na Slovensku, kde bol zodpovedný za rubriku signmaking. Výroba reklamy a polygrafia ostala jeho pracovnou témou až doteraz. Je redaktorom časopisu HSW info, šéfredaktorom Novín pre grafický priemysel a spolupracuje na projekte elektronického mesačníka Newsletter Sign Invention.

 


 

Zdeněk Sobota

Prezident POPAI CE, prezident Svazu polygrafických podnikatelů a výkonný tajemník Sdružení dodavatelů pro signmaking. Zásadním způsobem se podílel na vývoji a formování českého trhu vizuální komunikace. Z odborných ocenění je mj. držitelem ocenění Marketér roku – Zlatý delfín, ceny za dlouhodobou komplexní realizaci projektů podporujících rozvoj výstavnictví.