Jitka Vysekalová, Prezidentka České marketingové společnosti

Pavel Brabec, Prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace                   

Boris Podlucký, Prezident Sdružení dodavatelů pro signmaking , Ředitel firmy Spandex SyndiCUT

Ivana Síbrtová, Vedoucí oddělení státní správy památkové péče, MHMP

Pavel Černý, Šéfredaktor časopisu PRO města a obce

František Kavecký, Webový portál Sign Invention a Noviny pre grafický priemysl

Zdeněk Sobota, Víceprezident POPAI CE

Martin Melín, Sales Director Viscom, Papyrus Bohemia