Jak se přihlásit


1. Registrace

2. Uhrazení účastnického poplatku

  • Zaplacení účastnického poplatku na účet č. 5085320005/4000, Expobank CZ a.s., bankovní poplatky spojené s převodem hradí plátce.
  • Podklady k platbě budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Poplatek je možné uhradit rovněž osobně při předání soutěžních prací sekretáři soutěže.

3. Obsah soutěžní práce

  • Textová část bude obsahovat stručný popis koncepce, stručný komentář vzniku díla, záměr autora/zadavatele. Rozsah max. 800 znaků včetně mezer ve formátu .doc. Text bude využit pro prezentaci díla.
  • Grafická část bude obsahovat náhled titulní strany a jedné vnitřní strany ve formátu:
    • jpg, png či gif v rozlišení pro webové stránky soutěže
    • jpg nebo tiff v tiskové kvalitě
  • Textová a grafická část soutěžní práce bude zaslána elektronicky e-mailem či přes úschovnu. 

4. Dodání kalendáře

  • 2 výtisky kalendáře budou doručeny na adresu organizátora

Více