DUHOVÝ PAPRSEK zná jména porotců


Mgr. Pavel Brabec - prezident AČRA MK

Pavel Černý - šéfredaktor měsíčníku PRO města a obce

Martin Melín - Sales Director Viscom za PAPYRUS Bohemia s.r.o.

Ing. Jiří Mikeš - bývalý prezident Rady pro reklamu, dlouholetý ředitel Asociace komunikačních agentur

Boris  Podlucký - prezident Sdružení dodavatelů pro signmaking a General Manager EE. SPANDEX

Ing. Ivana Síbrtová - vedoucí odboru památkové péče za Magistrát hlavního města Prahy

Zdeněk Sobota - viceprezident POPAI CE

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph. D. - prezidentka ČMS

 


Více