Přihláška do soutěže: Duhový paprsek 2017

 

V rámci jedné registrace lze přihlásit více prací.

 

Účastnický poplatek:

Základní

  • 2 100 Kč + DPH 21 % - Registrační poplatek za každou přihlášenou soutěžní práci

Registrační poplatek v sobě zahrnuje bezplatný vstup dvou zástupců na vyhlášení výsledků soutěže a dvě volné vstupenky na veletrh REKLAMA POLYGRAF 2017, kde budou prezentovány přihlášené práce. Podklady k platbě budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Daňový doklad bude zaslán po uhrazení částky. Poplatek je možné uhradit rovněž osobně sekretáři soutěže na adrese společnosti ABF, a.s. nejpozději do 15. 3. 2017.

Přihlašovatel

Fakturační adresa

Korespondenční adresa

Kontaktní osoba

Soutežní práce